外国人採用とベトナムの方もわかる日本の仕事

「 ベトナム語での職種図鑑 」 一覧

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/11 

Công việc ở các siêu thị là công việc như thế nào?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/10 

Công việc ở cửa hàng tiện lợi là công việc như thế nào?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/09 

Công việc ở văn phòng du lịch và quầy đặt tour du lịch là công việc như thế nào?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/08 

Công việc liên quan đến khách sạn và resort là công việc như thế nào?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/07 

Công việc bán hàng theo chương trình khuyến mãi và chiến dịch quảng bá là công việc gì?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/06 

Công việc Marketing (tiếp thị và phát triển thị trường) và công việc lập kế hoạch là công việc gì?

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/05 

Làm việc tại văn phòng ở trường học

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/04 

Công việc Lễ tân

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/03 

Công việc nhập dữ liệu, đánh máy

この記事を読む

ベトナム語での職種図鑑

  2019/01/02 

Công việc ở phòng kinh doanh là công việc gì?

この記事を読む

Copyright© バイトモ仕事図鑑 , 2019 All Rights Reserved.